repl.it
@4pip/

mastermind

Python

Maak mastermind in python

fork
loading
Files
 • main.py
main.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
#mastermind
import random
import sys
#geheime code maken
cijfer1 = str(random.randint(1,6))
cijfer2 = str(random.randint(1,6))
while cijfer1 == cijfer2:
 cijfer2 = str(random.randint(1,6))
cijfer3 = str(random.randint(1,6))
while cijfer3 == cijfer1 or cijfer3 == cijfer2:
 cijfer3 = str(random.randint(1,6))
cijfer4 = str(random.randint(1,6))
while cijfer4 == cijfer1 or cijfer4 == cijfer2 or cijfer4 == cijfer3:
 cijfer4 = str(random.randint(1,6))
raadcode = cijfer1+cijfer2+cijfer3+cijfer4
print ()

#spel lus
for ronde in range (1, 11):
 
 print ()
 print ('Ronde', ronde)

 #invoeren code door speler
 while True:
  code = input ('Geef je code van 4 cijfer op ')
  #controleren op alleen cijfers
  if code.isdigit():
   #stop met het spel
   if int(code) == 9999:
    sys.exit ()
   #controleren op 4 cijfers
   if len(code) == 4:
    #contoleren op cijfers 1 en 6
    fout = 0
    for x in range (0,4):
     if int(code[x]) < 1 or int(code[x]) > 6 :
      fout = 1
    if fout == 0:
     #controleren of alle cijfers anders zijn
     gelijk = 0
     for x in range (0,4):
      for y in range (0,4):
       if x !=y and code[x] == code[y]:
        gelijk = 1
     if gelijk == 0:
      break
     else:
      print ('Twee of meer cijfers zijn hetzelfde')
    else: 
     print ('Cijfers mogen niet lager zijn dan 1 en niet hoger dan 6')
   else:
    print ('Te weinig of teveel cijfer')
  else:
   print ('Er staan letters in')

 #vergelijken ingevoerde getallen
 goede_plaats = 0
 goede_cijfer = 0
 for x in range (0,4):

  #cijfer goed en op de goede plaats
  if raadcode[x] == code [x]:
    goede_plaats = goede_plaats + 1

    #de code is goed geraden
    if goede_plaats == 4:
      sys.exit ()
      print ('Gefeliciteerd je hebt het goed')

  #cijfer goed maar niet op goede plaats
  else:
   for y in range (0,4):
    if x != y and raadcode [x] == code [y]:
     goede_cijfer = goede_cijfer + 1

 #afbeelden resultaat
 if goede_plaats > 0:
  print ('Goede cijfers op de goede plaats', goede_plaats)
 if goede_cijfer > 0:
  print ('Goede cijfer op de verkeerde plaats', goede_cijfer)

#de code niet goed geraden
print ('Helaas niet geraden, de code was', raadcode)