repl.it
@4pip/

tafels

Python

rekenen met python

fork
loading
Files
  • main.py
main.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
print ('6') #getal 6
print (6*6) #6 maal 6 = 36
getal = input ('Welk getal? ') #geef een getal op
print (getal) #de input maar dit geen nummer
print (getal*10) #hij zet 10 maal het getal acher elkaar
print (int(getal)*10) #rekenen met het input getal moet je als int neerzetten
print () #lege regel
tafel = input ('Welke tafel? ') #vraag welke tafel?
print ('De tafel van', tafel) #hij zegt ik ga deze tafel doen

print () #lege regel

for i in range ( 1, 11 ) : #een loop met 10 keer herhalen
  print (i,'maal', tafel, '= ', i * int(tafel)) #hij zet alles onderelkaar