repl.it
@ElBanditoVince/

partnairShitySystem

Nodejs

Fk u Tera FK U

fork
loading
Files
 • index.js
 • config.json
index.js
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
var partnairsUsed = 0;

function getRandomInt(max) {
 return Math.floor(Math.random() * Math.floor(max) + 1);
}

function tryPartnairLvl10(tryNumber, target) {
 var strTry = "Try(" + tryNumber + "): ";
 var fellowship = 1;

 for (var i = 0; i < 9; i++) {
  var fellowshipUpgrade = getRandomInt(6);
  fellowship += fellowshipUpgrade;
   if (target - fellowship > (8 - i) * 6) {
    console.log(strTry + "You need " + (target - fellowship) + " but only have " + (8 - i) + " upgrades left so we better go next !");
    return [fellowship, i];
   }
 }
  console.log(strTry + "After 9 trys your partnair fellowship is: " + fellowship);
 return [fellowship, 10];
}

function try100kTimes(target) {
 for (var trys = 0; trys < 100000; trys ++) {
  var results = tryPartnairLvl10(trys, target);
  var partnairFellowship = results[0];
  partnairsUsed += results[1];
  if (partnairFellowship >= target) {
   console.log("SUCCES AT TRY NUMBER = " + trys);
   return 1;
  }
 }
 return 0;
}

var sucess = try100kTimes(50);
if (sucess == 0)
 console.log("FAILED AFTER 100k TRYS");

console.log("PARTNAIRS USED = " + partnairsUsed);
?