repl.it
@Felienne/

Verhaal-Start

Python

Met dit programma maak jij je eigen Python verhaal!

fork
loading
Files
  • main.py
main.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
import random

bijvoeglijke_naamwoorden = ['rode', 'gekke', 'mooie']
bijvoeglijk_naamwoord = random.choice(bijvoeglijke_naamwoorden)
 
onderwerpen = ['schrift', 'lamp', 'gieter']
onderwerp = random.choice(onderwerpen)

print(bijvoeglijk_naamwoord + ' ' + onderwerp)
?