repl.it
@Felienne/Verhaal-Start
Python3

Met dit programma maak jij je eigen Python verhaal!

Files
  • main.py
main.py
import random 
print('Hallo allemaal!')
print('Hebben jullie er zin in?')

dieren = ['aap', 'dolfijn', 'naakte molrat', 'blobvis']

hoofdpersoon = random.choice(dieren)
print(hoofdpersoon + ' is blij')




Python 3.6.1 (default, Dec 2015, 13:05:11) [GCC 4.8.2] on linux