repl.it
@GustavW/

FittingPiercingAmurratsnake

Python

No description

fork
loading
Files
  • main.py
main.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
def arearektangel(h, w): 
  return(h*w)

#Nollställer varibler  
height=0.0
width=0.0

#skriv in värden
while(height<=0 or width<=0):
 height = float(input("Ange den ena sidlängden: "))
 print(height)
 width  = float(input("Ange den andra sidlängden: "))
 print(width)
 if(height<=0 or width<=0): 
   print("Väntar på ett vettigt värde")


   

Area=arearektangel(height, width)

print("Arean är"+  str(Area))
?