repl.it
@GustavW/

lotka

Python

No description

fork
loading
Files
 • main.py
main.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
import matplotlib as mpl
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt

R0= int(input("Ange antalet kaniner från början"))  
F0=int(input("Ange antalet rävar från början"))

t0=0
tf=50

k1=2 #födslar kaniner
k2=0.01 #parameter för hur ofta rävar och kaniner möts
k3=0.8 #parameter för rävars död
k4=0.0002
n=200
dt=(tf-t0)/(n-1)  #tidssteg
t=np.linspace(t0, tf, n) #tidsarray

R=np.zeros([n])  #Skapa array för kaniner och rävar
F=np.zeros([n])

R[0]=R0
F[0]=F0


for i in range(1,n):
  R[i]=R[i-1]+dt*(k1*R[i-1]-k2*R[i-1]*F[i-1])
  F[i]=F[i-1]+dt*(-k3*F[i-1]+k4*R[i-1]*F[i-1]

print (F[3]) 


for i in range(n):
 print (t[i], F[i])

  
  
  
          
##plt.plot(t, F, 'r')
##plt.plot(t, R, 'b')
##plt.show()