repl.it
@GustavW/

pqformel2

Python

No description

fork
loading
Files
 • main.py
main.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
# Andragradsfunktion på formen f(x)=ax^2+bx+c

import math
a1=0.0   #nollställer variabler
b1=0.0
c1=0.0

while(a1==0):  #läser in värden från användare
 a1=float(input("ange x^2 -koefficienten")) # Tar in värden från användare
 b1=float(input("Ange x-koefficienten"))  
 c1=float(input("Ange konstanten"))    
 if(a1==0):
  print("Du har ingen andragradsfunktion")


def Pqsolution(a, b, c): #definierar funktion
 
 symmetrilinjen=(-b/(2*a))  #operationer i funktionen
 qvarde=c/a
 rotuttryck=symmetrilinjen**2+(-1)*qvarde #uttryck under roten
 return(symmetrilinjen,rotuttryck)    #returnerar variabler


S, R=Pqsolution (a1, b1, c1) #kallar på funktion och namnger utvariabler

if(R>=0):          #Kollar om rotuttrycket är positivt
  losn1=S+math.sqrt(R)
  losn2=S-math.sqrt(R)
  Extremvärde=a1*S**2+b1*S+c1
  print("Ena nollstället är"+str(losn1))
  print("Andra nollstället är"+str(losn2))
  print("symmetrilinjen är "+str(S))
  if(a1<0):
  print("största värdet är"+str(Extremvärde))
  else:
  print("minsta värdet är"+str(Extremvärde))


else:
  Extremvärde=a1*S**2+b1*S+c1      #om rotuttrycket är negativt dvs inga nollställen
  print("det finns inga nollställen")
  print("symmetrilinjen är"+str(S))
  if(a1<0):
  print("största värdet är"+str(Extremvärde))
  else:
  print("minsta värdet är"+str(Extremvärde))
  
  

 
Fetching token
?