repl.it
@Hariz_Hazril/

🏫School Project - Sistem Kiraan Sifir

Java

Oyeeehh

fork
loading
Files
  • Main.java
Main.java
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
import java.util.Scanner;
public class Main {
public static void main (String[] args ) {
Scanner input = new Scanner(System.in);
System.out.println("Masukkan sifir yang anda mahu 1 hingga infiniti");
int sifir = input.nextInt();
int no = 1 ;
System.out.println("===Sifir bagi "+ sifir +"===");
do {
System.out.println (no + " x "+ sifir +" = "+ sifir * no) ;
no = no+1;
} while ( no <= 50);
System.out.println("==================");
System.out.println("  ");
System.out.println("  ");
System.out.println("  ");
}
}
?