repl.it
@InformaticaH4/

H4 opdrachten

Python

No description

fork
loading
Files
  • main.py
  • kladblok informatica.txt
main.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
# opgave 4.1
# print opdr 4.1
print("opdracht 4.1")
# Defineer variabelen
print("Geef cijfer 1:")
var1 = int(input())
print("Geef cijfer 2:")
var2 = int(input())
print("Geef cijfer 3:")
var3 = int(input())
# bereken gemiddelde
gemiddelde = (var1 + var2 + var3) / 3
# print gemiddelde
print("Gemiddelde =", gemiddelde)
# print begin opdr 4.2
print("opdracht 4.2")
# defineer straal en pi
pi = 3.14159
print("Kies een straal:")
straal = int(input())
# bereken oppervlakte
oppervlakte = straal * straal * pi
# print uitkomst
print("De oppervlakte van een cirkel met straal", straal, "is", oppervlakte)
# print opdr 4.3
print("opdracht 4.3")
# defineer eenheden
print("Kies een bedrag (in centen, geen decimalen):")
bedrag = int(input())
dollar = 100
kwartje = 25
dubbeltje = 10
stuiver = 5
cent = 1
# aantal dollars, kwartjes, dubbeltjes, stuivers en centen in bedrag
aantalDollars = bedrag // dollar
bedragOverNaDollars = bedrag % dollar
aantalKwartjes = bedragOverNaDollars // kwartje
bedragOverNaKwartjes = bedragOverNaDollars % kwartje
aantalDubbeltjes = bedragOverNaKwartjes // dubbeltje
bedragOverNaDubbeltjes = bedragOverNaKwartjes % dubbeltje
print("In", bedrag, "cent zitten", aantalDollars, "Dollars,", aantalKwartjes, "Kwartjes,", aantalDubbeltjes, "Dubbeltjes")
Fetching token
?