repl.it
@InformaticaH4/

Website Synthesegroep

HTML, CSS, JS

No description

fork
loading
Files
 • index.html
 • contact
 • logboeken
 • privacyverklaring
 • samenwerking
 • speciaal-onderwijs
 • bornego.jpg
 • index.css
 • logo.png
 • osg-logo.jpg
 • renn4.png
 • synthesegroep-notities.txt
index.html
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
	<meta charset="utf-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width">
	<title>Synthesegroep - VSO</TITLE>
 <!-- primaire stylesheet -->
	<link href="index.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
 <!-- Navbar icoontjes stylesheet -->
 <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
</head>
<body>
 <!-- renn4 logo -->
  <a href="https://renn4.nl">
 <img src="renn4.png" alt="Renn4" style="width:93px;height:44px; float:left;"></a>
 <!-- menu -->
<ul>
 <!-- 5x knoppen -->
 <!-- class:"active" maakt actieve knop groen -->
 <li><a class="active" href="/"><i class="fa fa-home"></i></a></li>
 <li><a href="/contact"><i class="fa fa-address-book"></i></a></li>
 <li><a href="/speciaal-onderwijs"><i class="fa fa-info-circle"></i></a></li>
 <li><a href="/privacyverklaring"><i class="fa fa-address-card"></i></a></li>
 <li><a href="/samenwerking"><i class="fa fa-handshake-o"></i></a></li>
</ul> 
<!-- tekst --> 
	<SECTION> <H1 class="center">De Synthesegroep</H1>
  <p class="center">De Synthesegroep geeft passend onderwijs voor Havo en Vwo leerlingen die een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben op het gebied van leren en gedrag.</p>
  <h2 class="center"> Studiecoach, Vakdocenten & Lesgeving </h2>
  <p class="center"> Er is in elke les een Studiecoach aanwezig die je helpt met plannen en de eerste is waar je naar toe kan gaan als er iets aan de hand is of als je hulp nodig hebt. De vakdocenten komen bij jou in het lokaal om uitleg te geven maar niet alle vakken hebben vakdocenten en bij deze vakken word je in een reguliere klas gezet. De lessen worden gegeven op de Locatie OSG sevenwolden Feddeschurer plein. Je volgt lestijden van 09.00 uur tot 14.00 uur met een korte pauze van 15 minuten en een lunchpauze van 25 minuten.</p>
  <h2 class="center"> Inschrijving & Toetsen </h2>
  <p class="center"> Om je in te schrijven moet je je aanmelden bij VSO de Zwaai. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring voor het VSO nodig. Hiervoor heeft de leerling een gestelde ASS diagnose door een GZ-psycholoog/psychiater nodig. De leerling moet ook Havo of Vwo niveau kunnen doen. Wat is aangetoond door de cito-toets. Tijdens de opleiding wordt het normale PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) van locatie Fedde Schurer toegepast.</p>
	</SECTION>
 <!-- extra ruimte tussen footer en onderkant pagina op mobiel -->
  <br><br>
  <br><br>
 <!-- Copyright en privacyverklaring footer tekst -->
 <div class="footer">
 <p class="fa fa-copyright"> Dennis Rijsdijk, Tino de Jong en Jorian Darwinkel</p>
 <br>
  <a href="privacyverklaring">Privacyverklaring</a>
  <br><br>
</div>
</body>

</html>
result
console