loading
main.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
#importera biblioteket för matematik på raden nedan

#definera en variabel för basen till en rätvinklig triangel och fyll i där det finns ‘?’
???= int(input(???))

#gör samma sak för höjden
hojden = ???

#fyll i uträkningen av variabeln ‘area’, som är arean av triangeln
area = ???

#skapa en variabel för hypotenusan, använd dig av math.sqrt()
??? = math.sqrt(???)

#fyll i där det finns '?'
svar =  "Arean på triangeln är " + ??? + " och längden på hypotenusan är " + ???

#skriv ut svaret med print()-funktionen