loading
main.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
#vi vill ha en variabel för antal poäng, gör detta med input()-funktionen
???
#nu vill vi kolla vilket betyg poängen gav, detta gör vi med en if-sats
#skriv in villkoret för att kolla om man får betyget “A”
if ???:
  print("A")
#om man inte fick tillräckligt för att få ett “A” vill vi nu kolla om man kanske får ett “B” istället
elif ???:
  print("B")
#fyll på if-satsen med betygskoll för “C”, “D” och “E”
???
???
???
else:
  print("F")