loading
main.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
6# Här får vi två listor som vardera innehåller dagsmedeltemperaturer för jan och feb månad.
temp_jan = [5.4, -2.0, 1.3, 0.2, 2.9, -0.4, -2.0, 2.8, 2.4, 4.2, 4.3, 2.5, 1.9, 0.9, 0.9, 3.6, 3.5, 2.3, -1.0, 2.0, 2.1, 1.0, 2.1, 7.6, 7.1, 6.5, 2.8, 5.5, 5.7, 3.3, 5.1]

temp_feb = [5.0, -0.1, -2.5, -2.2, -5.1, -2.2, 0.6, 2.6, 0.2, 0.4, 1.6, 2.9, 3.6, 2.9, 1.7, 3.2, 1.5, 3.4, 3.7, 1.6, 1.6, -2.5, 1.0, -1.8, -5.1, -6.0, -6.9, -9.5]

# Här vill vi definiera en funktion som tar emot en lista, och returnerar summan av listans alla element.
???

# Här vill vi definera en funktion som tar emot en lista, och returnerar medelvärdet för listans alla element. Tips återanvänd summeringsfunktionen du redan definierat.
???

# Medelvärdet för januari borde bli 2.725806451612903
print("Medeltemp för jan: " + str(medel(temp_jan)))
# Medelvärdet för februari borde bli -0.2285714285714286
???