repl.it
@Kodstund/

övning vecka 8

Python

No description

fork
loading
Files
  • main.py
  • myfig.png
main.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
#math-biblioteket behöver vi för cos,sin och pi
???
#plot-biblioteket, vi importerar den som 'plt' så vi slipper skriva ut hela namnet 
import matplotlib.pyplot as plt

#antal cirkelsektorer alt. tårtbitar
???
#anger hur stora hopp man ska ta mellan punkterna
???
#vilken vinkel angett i radianer har tårtbiten
???

#ger x-koordinaten för en viss punkt på enhetscirkeln med vinkeln 'rad' i radianer
def polar_to_x(rad):
 return math.cos(rad)

#ger y-koordinaten för en viss punkt på enhetscirkeln med vinkeln 'rad' i radianer
???

#loopar över antalet tårtbitar 'slices', för varje loop ritas en linje ut mellan två punkter på cirkeln 
for i in range(slices):
 #polär-koordinat för startpunkt av linje
 angle_1 = slice_angle * i
 #polär-koordinat för slutpunkt av linje
 angle_2 = angle_1 * multiplier
 
 #skapar 2 tomma listor vi ska fylla med punkter
 ???
 
 #lägger till x-koordinaten för startpunkten i listan x
 x.append(polar_to_x(angle_1))
 #lägger till y-koordinaten för startpunkten i listan y
 y.append(polar_to_y(angle_1))
 
 #lägger till x-koordinaten för slutpunkten i listan x
 ???
 #lägger till y-koordinaten för slutpunkten i listan y
 ???
 
 #ser till att cirkeln vi ska plotta blir proportionerlig
 plt.axis('equal')
 #plottar punkterna i listan x och y och med färgen cyan 'c'
 plt.plot(x,y)

#sparar bilden i en fil vi kallar 'myfig'
plt.savefig('myfig')
?