loading
main.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
# Här är ett halvfärdigt program som ska räkna ut en restaurangnota med moms och dricks
# Ersätt alla frågetecken så att programmet stämmer

# Skapa variabler med korrekta värden
mat = ???.??
moms = 0.0???
dricks = 0.??

# Räkna ut priset för mat inkl moms
subtotal = mat + ??? * ???

# Räkna ut priset inkl dricks
total = subtotal ? subtotal ? dricks

# Skriv ut totalbeloppet med 2 decimaler
print("Vi ska betala %0.2f SEK" % (total))