repl.it
@LilSchnopp/

Konstiga kvadrat coola saken som troligen är väldigt cool

Python (with Turtle)

No description

fork
loading
main.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
from turtle import*
shape ('turtle')
color ('yellow')
fill (True)
speed (8)
forward (200)
right (90)
forward (200)
right (90)
forward (200)
right (90)
forward (200)
fill (False)
color ('blue')
right (180)
color ('')
forward (200)
fill (True)
right (180)
color ('blue')
right (35)
forward (180)
right (110)
forward (180)
left (235)
forward (200)
fill (False)
right (180)
forward (97)
color ('red')
fill (True)
circle (53)
fill (False)
result
console