Files
 • main.py
 • Device.py
 • func.py
main.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
#
# main.py

from Device import Device
from func import TECH_name, GM_modifier, SW, FD, TS, TS_recap, MR


def changing_options(device):
  menu_selection = {
    k: v
    for k, v in zip("1234567",
            [TECH_name, GM_modifier, SW, FD, TS, TS_recap, MR])
  }
  print("""Wybierz opcję, co chcesz zmienić w wynalazku!
1 - Zmienić nazwę
2 - Zmienić GM modifier
3 - Zmienić SW
4 - Zmienić FD
5 - Dodać TS
6 - Zresetować i zastąpić TS
7 - Zmienić MR""")
  choice = input("Twój wybór: ")
  try:
    if int(choice) in range(1, 8):
      menu_selection.get(choice)(device)
      device.calculating()
      device.print_calculation()
  except ValueError:
    print("Niepoprawny wybór!\n")


def main(args):
  print("Witam w kreatorze wynalazków!")
  device = Device()

  TECH_name(device)
  GM_modifier(device)
  SW(device)
  FD(device)
  TS(device)
  MR(device)

  device.calculating()
  device.print_calculation()

  print("\nObliczenia do wynalazku gotowe!")

  while input(
      "\nWprowadź jakąkolwiek wartość jeśli chcesz coś zmienić w wynalazku, bądź pozostaw puste i kliknij enter aby zakończyć program: "
  ):
    changing_options(device)

  return 0


if __name__ == '__main__':
  import sys
  sys.exit(main(sys.argv))