repl.it
Python

No description

fork
loading
Files
 • main.py
main.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
#Här listar vi de variabler som vi behöver.
svar="tom"

#Här definierar vi våra funktioner
def Fraga1():
 svar = input('Vet du i vilket århundrade industrialismen hade sin början? \n')
 if '1700' in svar:
  print('Det är helt rätt! \n')
 else:
  print('Det var på 1700-talet som industrialismen hade sin början.\n')
 return

def Fraga2():
 svar = input('Vet du i vilket land den hade sin början? \n')
 if 'britan' in svar or 'england' in svar:
  print('Vad bra! \n')
 else:
  print('Det var i Storbritannien som industrialismen hade sin början. \n')
 return

#Här börjar koden
print('\n' )
print('Hej \n')
print('Idag ska vi tala om industrialismen. \n')
Fraga1()
Fraga2()
print(' Det var roligt att prata med dig. \n Visst är det intressant med historia. \n Hej då!')
?