repl.it
@NilsPetersson/

UnacceptablePopularNonagon

Python

No description

fork
loading
Files
  • main.py
main.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
print(12-7)
print(24/3+9)
print(3*43-2)
print("hej hur mår du")
print(15*2)
print(15*2+29)
print(15*3+3*29+3*12)
print(219*45+8)
print("om du kör med hastigheten 70 km/h i 1,5 timmar ,så hinner du")
print(70*1.5)
längd=5
bredd=8 
print ("en rektangel har berdden", bredd, "cm och längden", längd, " cm") 
print ("omkretsen är",2*(bredd+längd), "centimeter.") 
print ("arian är", längd * bredd, "kvadratcentimeter")
import turtle as t 
t.speed("fastest")
x=255
for n in range(1, 121):
  t.pencolor(255, x ,0)
?