repl.it
@PatrikSkarbo/

Class Pi-uppgift (Läxa)

Python

No description

fork
loading
Files
 • main.py
main.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
#https://www.ludu.co/course/programmera-med-python/objekt-och-klasser

#https://www.w3schools.com/python/python_classes.asp 


#Visa att p² − 1 är delbart med 24 om p är ett primtal större än 3?

#Din uppgift att utveckla ett program med hjälp av klass för att ha en funktion primtal som tar emot ett tal och skickar talet om det är ett primtal. Det primtal ska skicka in till en funktion som kolla upp om det primtal är delbart med 24 och sen skriver ut att det primtalet är delbart.

#Börja med klass Primtalclass

#Bestämma dina private variabler och de funktioner du kan ha en konstruktör.


#Kopiera dennas kod och ändra saker som du behöver: #https://repl.it/@AnnaH/Hitta-primtal 
#class Primtalclass: 
#
# def __init__(self, tal, primtal):
#  self.tal = tal
#  self.primtal = primtal
#
# def showInfo(self):
#  print("Tal: ", self.tal)
#  print("Är ett primtal: ", self.primtal)


#Ska tydligen inte skriva såhär
#https://www.cyberinfo.se/arkiv/rakna-ut-primtal/
class n:
 n = int(input("Skriv ett nummer: "))
 for i in range(2, n):
  if (n%i == 0):
     quit (str(n) + " är inte ett primtal")
print (n, "är ett primtal")


 
?