repl.it
@PierreGorissen/DeWorkshopVanFelieneIsCool
Python3

Handson tijdens de WORKshop

Files
 • main.py
main.py
import random
wie = ['docent', 'directeur', 'student', 'presentator bij het NIOC 2018']
waar = ['uit Leeuwarden', 'van Saxion', 'uit Leiden', 'uit Nijmegen']
eigenschap = ['dom', 'lief', 'aardig', 'saai', 'lang', 'grappig', 'gemeen']
geslacht = ['hij', 'zij']
plaatsen = [
  'het bordeel', 'het NIOC', 'de film', 'een coffeeshop', 'de kroeg',
  'de kapper'
]
activiteiten = [
  'dansen', 'zoenen', 'Python programmeren', 'bloemschikken', 'macrameeën'
]
resultaten = ['een kind', 'bonje', 'geluk', 'liefde', 'friet met mayonaise']

eerste_geslacht = random.choice(geslacht)
eerste_persoon = random.choice(wie)
eerste_waar = random.choice(waar)
tweede_persoon = random.choice(wie)
tweede_waar = random.choice(waar)
tweede_geslacht = random.choice(geslacht)
print('Er was eens een ' + eerste_persoon + ' ' + eerste_waar)
print('die was heel erg ' + random.choice(eigenschap) + '.')
print(eerste_geslacht + ' kwam een ' + tweede_persoon + ' ' + tweede_waar +
   ' tegen,')
print('en die was heel erg ' + random.choice(eigenschap) + '.')
print('ze gingen samen naar ' + random.choice(plaatsen))
print('ze leerden elkaar beter kennen tijdens het ' +
   random.choice(activiteiten))
print('en daar kwam ' + random.choice(resultaten) + ' van')
print('en ze leefden nog lang en gelukkig.')
print
Python 3.6.1 (default, Dec 2015, 13:05:11) [GCC 4.8.2] on linux