loading
main.py
1
2
3
4
# skriv ut sjuans gångertabell upp till 10*7 = 70 i konsolen med hjälp av en for loop
# Förslag på lösning finns i filen correctanswer.py
for x in range(1,11):
  print("7*" + str(x) + "=" + str(7*x))