loading
main.py
1
2
3
4
5
6
# Låt användaren fylla i två heltal med hjälp av kommandot 
# input("Meddelande till användaren")
# Spara de två heltalen i variablerna tal1 och tal2.
# Skriv ut beräkningen 2*tal1 + 3*tal2 i konsolen.
# Tänk på att du får in användardatan som en sträng och behöver 
# göra om den till ett tal med hjälp av funktionen int 
Fetching token