loading
main.py
1
2
3
# Skriv en funktion som tar emot tre parametrar a, b och c och returnerar beräkning a^c+b^c
# Förslag på lösning finns i filen correctanswer.py