loading
main.py
1
2
# Skriv en funktion som skriver ut ditt namn när den anropas
# Förslag på lösning finns i filen correctanswer.py