loading
main.py
1
2
3
4
5
6
#1 Addera talen 2 och 7 och skriv ut resultatet i konsolen

#2 Summera talen (-6), 6 och 423 och skriv ut resultatet i konsolen

#3 Spara beräkningen 34/2 + 3*(1/4-1/8) i variabeln mysum
# Skriv sedan ut sum i konsolen