loading
main.py
1
2
# skriv en funktion multiply som tar emot en paramater multiple. Låt sedan funktionen returnera denna multiple multiplicerad med 10. Spara det som returneras i en variabel och skriv ut resultatet.
# Förslag på lösning finns i filen correctanswer.py