loading
main.py
1
2
3
4
5
# Skriv en if elif sats som avgör följande om ett positivt heltal:
# Om talet är mellan 1-9 skriv ut "Det är ett ental"
# Om talet är mellan 10-99 skriv ut "Det är ett tiotal"
# Om talet är mellan 100-999 skriv ut "Det är ett hundratal"
# Annars skriv ut "Det är större eller lika med 1000"
Fetching token