loading
main.py
1
2
3
4
5
6
7
#1 Byt ut texten Umeå till Boden i textsträngen "Jag reser till Umeå" och skriv ut den nya strängen

#2 Räkna antalet tecken i strängen "Bruttonationalprodukt"

mystring = "kronologisk"
newstring = mystring.replace("o","*")
print(newstring)