loading
main.py
1
2
3
4
5
#1 Beräkna roten ur 100 och skriv ut resultatet i konsolen

#2 Beräkna 12 upphöjt till 4 och skriv ut resultatet i konsolen

#3 En cirkel har radien 2 cm. Beräkna cirkelns area.