loading
main.py
1
2
# Gör en while loop som skriver ut alla jämna tal från talet 2 tom 100.
# Förslag på lösning finns i filen correctanswer.py
Fetching token