loading
main.py
1
2
3
4
5
6
# Använda operatorn modulu för att ta reda på om det är ett primtal
def isprime(val):
  return "Inget skrivet i funktionen ännu"

#Kolla om ett tal är ett primtal
print(isprime(15))