loading
main.py
1
2
3
# Programmera en algoritm som undersöker om en triangel är rätvinklig
# Använd input för att låta användaren fylla i kateternas och hypotenusans längd. 
# Förslag på enkel lösning finns i filen suggestion.py