@SimonRybrand/

Programmeringsövning Python - Vilken är sidan?

Python

No description

fork
loading
Files
  • main.py
  • correctanswer.py
  • suggestion.py
main.py
1
2
3
# Skriv en algoritm som låter användaren fylla i en kubs volym. Skriv sedan ut längden på 
# kubernas sidor till användaren.
# Förslag på lösning hittas i filen suggestion.py