loading
main.py
1
2
3
# Skriv en algoritm som låter användaren fylla i en kubs volym. Skriv sedan ut längden på 
# kubernas sidor till användaren.
# Förslag på lösning hittas i filen suggestion.py