loading
main.py
1
2
# Skriv ett program som skriver ut talen i en geometrisk talföljd. Användaren väljer startvärde, kvot och antalet tal som skall skrivas ut.
#Förslag på lösning hittas i filen suggestion.py