loading
main.py
1
2
# Skriv ett program där användaren får fylla i längdskalan. Programmet skall sedan skriva ut areaskalan och volymskalan åt användaren.
#Förslag på lösning finns i filen suggestion.py