loading
main.py
1
2
# Programmera en funktion som prövar om en lösning till ekvationen 2x+2=14-x stämmer. Låt funktionen returnera sant eller falskt beroende på om det stämmer.  
# Förslag finns i filen suggestion.py