loading
main.py
1
2
# Skriv ett program som skriver ut en värdetabell från alla heltal x = -5 till x = 5 till funktionen f(x) = 3x-1
#Förslag på lösning hittas i filen suggestion.py