repl.it
@TacoCode/

Prøve

Python (with Turtle)

Python prøve 18. mars 2019

fork
loading
main.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
from turtle import *
import sys
from time import sleep


#I tilfelle errors, så jeg kan stoppe programmet
def start():
  #For å hindre at errors krasjer programmet, så jeg kan stoppe det selv
  try:
    sides = int(input("Antall sider: "))
    length = input(u"Lengde på sider: ")
    pen_color = input("Sidefarge (Engelsk): ")
    fill_color = input("Fyllfarge (Engelsk): ")
  except KeyboardInterrupt:
    print("Nei vel")
    return
  except ValueError:
    print("Vennligst bruk et tall som sider")
    return
  except:
    for letter in "Error, error, fuck u":
      sys.stdout.write(letter)
      sleep(0.2)
    return

#Så jeg kan endre bakgrunnsfarge
  screen = Screen()

  #Igjen, fjerne errors
  try:
    backround_color = input("Bakgrunnsfarge: ")
    screen.bgcolor(backround_color)
  except:
    return

#Så den snur riktig antall grader
  angle = 360 / sides

  #Riktig farge inni figuren
  fillcolor(fill_color)

  #Riktig kantfarge
  pencolor(pen_color)
  begin_fill()
  pensize(3)
  #Tegner sidene
  for i in range(sides):
    forward(length)
    left(angle)
  end_fill()

  print("Ferdig!")


#Starter programmet
start()
result
console
?