repl.it
@adriaangijssen/

Python 3-1

Python

No description

fork
loading
Files
  • main.py
main.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
from queue import Queue
getallen = Queue()
limit = int(input("Hoeveel getallen wil je invoeren?"))
for x in range(limit):
  nieuwGetal = input("Geef een getal op:")
  getallen.put(nieuwGetal)

aantalGetallen = getallen.qsize()
print("Je gaf in total: " + str(aantalGetallen) + " getallen op, in deze volgorde:")

while not getallen.empty():
  huidigGetal = getallen.get()
  print(huidigGetal)
?