Files
  • main.py
main.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
# Program för att lösa ett linjärt ekvationssystem på formen
# y=ax+b
# y=cx+d

# Välj värden på koefficienterna a, b, c och d

a=-1
b=6
c=-0.5
d=5

#a=0
#b=0
#c=-1
#d=6

if a==c:
  print('Parallella linjer, det finns ingen lösning!')
else:
# Beräkning av lösningarna med en allmän formel
  x=(d-b)/(a-c)
  y=(a*d-b*c)/(a-c)

  # Skriv ut lösningarna
  print('x=',x)
  print('y=',y)
#endif