Files
  • main.py
main.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
#----------------------------------------------#
# Program för att skriva ut rationella 
# lösningar till ekvationen x^y=y^x 
#
# Problemställningen och den 
# bakomliggande matematiken finns presenterad i 
# artikeln: 
# "Ekvationen x^y=y^x - 
# Exempel på problemlösning med hjälp 
# av programmering" publicerad i
# Nämnaren 2018:3
#
# Anders Johansson
# Vuxenutbildningen Falkenberg
#----------------------------------------------#

for u in range(1,20):
  print('u=',u)
  print('x=',(u+1)**u,'/',u**u)
  print('y=',(u+1)**(u+1),'/',u**(u+1))
  print()
#endfor
Python 3.6.1 (default, Dec 2015, 13:05:11) [GCC 4.8.2] on linux