repl.it
@erikasomers/

Vragenlijst

Python

No description

fork
loading
Files
 • main.py
 • Oefeningen
 • vragenlijst samenwerking
 • Vragenlijst samenwerking OPT1
main.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
# Vragenlijst samenwerking team HR
# Erika Somers
# OTP01

# Importeren packages
import numpy as np

# Aanmaken van variabelen
geslacht = "onbeantwoord"
werkzaam = "onbeantwoord"
stelling1 = "onbeantwoord"
stelling2 = "onbeantwoord"
stelling3 = "onbeantwoord"
doorvraag1 = "onbeantwoord"
stelling4 = "onbeantwoord"
stelling5 = "onbeantwoord"
stelling6 = "onbeantwoord"
doorvraag2 = "onbeantwoord"
stelling7 = "onbeantwoord"
stelling8 = "onbeantwoord"
stelling9 = "onbeantwoord"
doorvraag3 = "onbeantwoord"
stelling10 = "onbeantwoord"
stelling11 = "onbeantwoord"
stelling12 = "onbeantwoord"
doorvraag4 = "onbeantwoord"
stelling13 = "onbeantwoord"
stelling14 = "onbeantwoord"
stelling15 = "onbeantwoord"
doorvraag5 = "onbeantwoord"

# Informatie voor mijn collega's
introductietekst = "Beste collega, voor studie moet ik een vragenlijst programmeren voor een doelgroep met als onderwerp een 21ste eeuwse vaardigheid. Vervolgens moet ik de antwoorden analyseren en in een infochart zetten. Als doelgroep heb ik gekozen voor ons team. De vaardigheid waar deze vragenlijst over gaat is ‘samenwerken’. Mijn doel is om te onderzoeken hoe wij de onderlinge samenwerking ervaren, wat goed gaat en waar we aan moeten werken om samenwerking binnen ons team te optimaliseren. Daarbij gebruik ik het model van Lencioni. Het invullen van de vragenlijst is anoniem en de uitkomsten zijn puur voor mijn studie. We beginnen met 2 algemene vragen"
introductie_stellingen = "Volgens Lencioni zijn vijf factoren binnen een team belangrijk om goed te kunnen samenwerken: het onderlinge vertrouwen, het aandurven van conflicten, het aangaan van commitment, het nemen van verantwoordelijkheid en focus op resultaten. Je krijgt nu 15 stellingen, dus per factor 3 stellingen. Aan de hand van het totaal aantal punten dat je geeft per factor wordt bepaald of je dit als ontwikkelpunt ziet binnen ons team of niet. Als je de factor als ontwikkelpunt ziet dan zal er een extra open vraag over die betreffende factor worden gesteld. Dit wijst zich vanzelf."
introductie_vertrouwen = "We gaan nu beginnen met 3 stellingen over 'het onderlinge vertrouwen'. Geef per stelling aan in welke mate deze van toepassing is op het team: 3= meestal/vaak, 2= soms en 1= zelden/nooit."
introductie_conflicten = "Er volgen nu 3 stellingen over 'het aandurven van conflicten'."
introductie_commitment = "Er volgen nu 3 stellingen over 'het aangaan van commitment'."
introductie_verantwoordelijkheid = "Er volgen nu 3 stellingen over 'het nemen van verantwoordelijkheid'."
introductie_resultaten = "Er volgen nu 3 stellingen over 'focus op resultaten'."
introductie__invullen = "Het is de bedoeling om bij elke stelling aan te geven in welke mate deze van toepassing is op het team: 3= meestal/vaak, 2= soms en 1= zelden/nooit."

# Vragen, stellingen en doorvragen in lijst zetten
vragen = ["Wat is je geslacht? ", "Hoeveel jaar werk je al bij Natuurmonumenten? "]
stellingen = ["1. Teamleden bieden snel en oprecht hun verontschuldigingen aan als ze iets hebben gezegd of gedaan dat ongepast was of het team mogelijk schade kan berokkenen. ", "2. Teamleden komen openlijk uit voor hun zwakheden en gemaakte fouten. ", "3. Teamleden hebben weet van elkaars privéomstandigheden en praten daar gemakkelijk over. ","4. Teamleden bediscussiëren zaken gedreven en zonder schroom of terughoudendheid. ", "5. Teamvergaderingen zijn uitdagend en niet saai. ", "6. Tijdens de teamvergaderingen komen de belangrijkste en moeilijkste onderwerpen op tafel om te worden opgelost. ", "7. Teamleden weten waar de andere leden mee bezig zijn en hoe ze bijdragen aan de doelstellingen van het team. ", "8. Teamleden verlaten de vergaderingen in de overtuiging dat iedereen zich committeert aan de genomen besluiten, ook al was er onenigheid in het begin. ", "9. Teamleden sluiten discussies af met duidelijke en specifieke oplossingen en afspraken over te nemen acties. ", "10. Teamleden spreken elkaar aan op zwakheden en niet-productief gedrag. ", "11. Teamleden maken zich zorgen over de mogelijkheid dat ze andere teamleden mogelijk teleurstellen. ", "12. Teamleden zijn kritisch ten opzichte van de plannen en benaderingswijze van anderen. ", "13. Teamleden zijn bereid offers te brengen voor wat betreft hun afdeling of vakgebied als dat het team ten goede komt. ", "14. Het moreel van het team wordt aanzienlijk beïnvloed als het niet lukt een teamdoel te realiseren. ", "15. Teamleden zijn terughoudend in het etaleren van de eigen bijdragen, maar ruimhartig als het gaat om andere teamleden credits geven voor hun bijdrage. "]

# Hier begint de vragenlijst

print (introductietekst)

# 2 Algemene vragen
# Vraag 1: Geslacht 
while geslacht != "vrouw" and geslacht != "man" and geslacht != "Vrouw" and geslacht != "Man": 
  geslacht = input(vragen[0])
  if geslacht == "vrouw" or geslacht == "man" or geslacht == "Vrouw" or geslacht == "Man": 
    print (" ")  
  else:
    print (" ")
    print ("Probeer het nog eens. Vul 'man' of 'vrouw' in.")

# Vraag 2: Jaren werkzaam
Vraag2_onbeantwoord = True
while Vraag2_onbeantwoord:
  try:
    werkzaam = int(input(vragen[1]))
    break
  except ValueError:
    print(" ")
    print("Probeer het nog eens. Vul een getal in en rond je antwoord af op hele jaren, bijvoorbeeld '6'.")

# Start 15 stellingen over samenwerking binnen ons team
print (introductie_stellingen)

# Start 3 stellingen over 'het onderlinge vertrouwen'
print (introductie_vertrouwen)

# Stelling 1
Stelling1_onbeantwoord = True
while Stelling1_onbeantwoord:
  stelling1 = input(stellingen[0])
  if stelling1 == "1" or stelling1 == "2" or stelling1 == "3":
    Stelling1_onbeantwoord = False
  else:
    print(" ")
    print("Probeer het nog eens. In welke mate is volgens jou de stelling van toepassing op ons team: 3= meestal/vaak, 2= soms en 1= zelden/nooit")

# Stelling 2 
Stelling2_onbeantwoord = True
while Stelling2_onbeantwoord:
  stelling2 = input(stellingen[1])
  if stelling2 == "1" or stelling2 == "2" or stelling2 == "3":
    Stelling2_onbeantwoord = False
  else:
    print(" ")
    print("Probeer het nog eens. In welke mate is volgens jou de stelling van toepassing op ons team: 3= meestal/vaak, 2= soms en 1= zelden/nooit")

# Stelling 3
Stelling3_onbeantwoord = True
while Stelling3_onbeantwoord:
  stelling3 = input(stellingen[2])
  if stelling3 == "1" or stelling3 == "2" or stelling3 == "3":
    Stelling3_onbeantwoord = False
  else:
    print(" ")
    print("Probeer het nog eens. In welke mate is volgens jou de stelling van toepassing op ons team: 3= meestal/vaak, 2= soms en 1= zelden/nooit.")

# Doorvraag1 als totaal aantal punten stellingen 1, 2 en 3 gelijk of kleiner dan 5 is.
totaal123 = int(stelling1)+int(stelling2)+int(stelling3)
print ("Totaal aantal punten: ")
print (totaal123)
if totaal123 <= 5:
 doorvraag1 = input("Jij ziet ‘het onderlinge vertrouwen’ als ontwikkelpunt voor ons team. Heb je een idee hoe we het onderlinge vertrouwen binnen ons team kunnen vergroten? ")
else:
 print ("Jij ziet 'het onderlinge vertrouwen' niet als een ontwikkelpunt in ons team.")

# Start 3 stellingen over 'aandurven van conflicten' 
print (introductie_conflicten)

# Stelling 4 
Stelling4_onbeantwoord = True
while Stelling4_onbeantwoord:
  stelling4 = input(stellingen[3])
  if stelling4 == "1" or stelling4 == "2" or stelling4 == "3":
    Stelling4_onbeantwoord = False
  else:
    print(" ")
    print("Probeer het nog eens. In welke mate is volgens jou de stelling van toepassing op ons team: 3= meestal/vaak, 2= soms en 1= zelden/nooit.")

# Stelling 5 
Stelling5_onbeantwoord = True
while Stelling5_onbeantwoord:
  stelling5 = input(stellingen[4])
  if stelling5 == "1" or stelling5 == "2" or stelling5 == "3":
    Stelling5_onbeantwoord = False
  else:
    print(" ")
    print("Probeer het nog eens. In welke mate is volgens jou de stelling van toepassing op ons team: 3= meestal/vaak, 2= soms en 1= zelden/nooit.")

# Stelling 6 
Stelling6_onbeantwoord = True
while Stelling6_onbeantwoord:
  stelling6 = input(stellingen[5])
  if stelling6 == "1" or stelling6 == "2" or stelling6 == "3":
    Stelling6_onbeantwoord = False
  else:
    print(" ")
    print("Probeer het nog eens. In welke mate is volgens jou de stelling van toepassing op ons team: 3= meestal/vaak, 2= soms en 1= zelden/nooit.")

# Doorvraag2 als totaal aantal punten voor stellingen 4, 5 en 6 gelijk of kleiner dan 5 is.
totaal456 = int(stelling4)+int(stelling5)+int(stelling6)
print ("Totaal aantal punten: ")
print (totaal456)
if totaal456 <= 5:
 doorvraag2 = input("Jij ziet ‘het aandurven van conflicten’ als ontwikkelpunt voor ons team. Wat is volgens jou de reden dat we binnen ons team conflicten vermijden? ") 
else:
 print ("Jij ziet 'het aangaan van conflicten' niet als een ontwikkelpunt in ons team. Er volgen nu 3 stellingen over 'het aangaan van commitment'.")

# start 3 stellingen over 'aangaan van commitment'
print (introductie_commitment) 

# Stelling 7 
Stelling7_onbeantwoord = True
while Stelling7_onbeantwoord:
  stelling7 = input(stellingen[6])
  if stelling7 == "1" or stelling7 == "2" or stelling7 == "3":
    Stelling7_onbeantwoord = False
  else:
    print(" ")
    print("Probeer het nog eens. In welke mate is volgens jou de stelling van toepassing op ons team: 3= meestal/vaak, 2= soms en 1= zelden/nooit.")

# Stelling 8 
Stelling8_onbeantwoord = True
while Stelling8_onbeantwoord:
  stelling8 = input(stellingen[7])
  if stelling8 == "1" or stelling8 == "2" or stelling8 == "3":
    Stelling8_onbeantwoord = False
  else:
    print(" ")
    print("Probeer het nog eens. In welke mate is volgens jou de stelling van toepassing op ons team: 3= meestal/vaak, 2= soms en 1= zelden/nooit.")

# Stelling 9 
Stelling9_onbeantwoord = True
while Stelling9_onbeantwoord:
  stelling9 = input(stellingen[8])
  if stelling9 == "1" or stelling9 == "2" or stelling9 == "3":
    Stelling9_onbeantwoord = False
  else:
    print(" ")
    print("Probeer het nog eens. In welke mate is volgens jou de stelling van toepassing op ons team: 3= meestal/vaak, 2= soms en 1= zelden/nooit.")

# Doorvraag3 als totaal aantal punten voor stellingen 7, 8 en 9 gelijk of kleiner dan 5 is.
totaal789 = int(stelling7)+int(stelling8)+int(stelling9)
print ("Totaal aantal punten: ")
print (totaal789)
if totaal789 <= 5:
 doorvraag3 = input("Jij ziet ‘het aangaan van commitment’ als ontwikkelpunt voor ons team. Heb je een idee hoe we het aangaan van commitment binnen ons team kunnen versterken? ")
else:
 print ("Jij ziet 'het aangaan van commitment' niet als een ontwikkelpunt in ons team. Er volgen nu 3 stellingen over 'het nemen van verantwoordelijkheid'.")

print (introductie_verantwoordelijkheid) 

# Stelling 10
Stelling10_onbeantwoord = True
while Stelling10_onbeantwoord:
  stelling10 = input(stellingen[9])
  if stelling10 == "1" or stelling10 == "2" or stelling10 == "3":
    Stelling10_onbeantwoord = False
  else:
    print(" ")
    print("Probeer het nog eens. In welke mate is volgens jou de stelling van toepassing op ons team: 3= meestal/vaak, 2= soms en 1= zelden/nooit.")

# Stelling 11
Stelling11_onbeantwoord = True
while Stelling11_onbeantwoord:
  stelling11 = input(stellingen[10])
  if stelling11 == "1" or stelling11 == "2" or stelling11 == "3":
    Stelling11_onbeantwoord = False
  else:
    print(" ")
    print("Probeer het nog eens. In welke mate is volgens jou de stelling van toepassing op ons team: 3= meestal/vaak, 2= soms en 1= zelden/nooit")

# Stelling 12
Stelling12_onbeantwoord = True
while Stelling12_onbeantwoord:
  stelling12 = input(stellingen[11])
  if stelling12 == "1" or stelling12 == "2" or stelling12 == "3":
    Stelling12_onbeantwoord = False
  else:
    print(" ")
    print("Probeer het nog eens. In welke mate is volgens jou de stelling van toepassing op ons team: 3= meestal/vaak, 2= soms en 1= zelden/nooit")

# Doorvraag4 als totaal aantal punten voor stellingen 10, 11 en 12 gelijk of kleiner dan 5 is.
totaal101112 = int(stelling10)+int(stelling11)+int(stelling12)
print ("Totaal aantal punten: ")
print (totaal101112)
if totaal101112 <= 5:
 doorvraag4 = input("Jij ziet ‘het nemen van verantwoordelijkheid’ als ontwikkelpunt voor ons team. Heb jij ideeën hoe we het nemen van verantwoordelijkheid binnen ons team kunnen vergroten? ")
else:
 print ("Jij ziet 'het nemen van verantwoordelijkheid' niet als een ontwikkelpunt in ons team. Er volgen nu 3 stellingen over 'focus op resultaten'.")

#start stellingen over focus op resultaten
print (introductie_resultaten)

# Stelling 13 
Stelling13_onbeantwoord = True
while Stelling13_onbeantwoord:
  stelling13 = input(stellingen[12])
  if stelling13 == "1" or stelling13 == "2" or stelling13 == "3":
    Stelling13_onbeantwoord = False
  else:
    print(" ")
    print("Probeer het nog eens. In welke mate is volgens jou de stelling van toepassing op ons team: 3= meestal/vaak, 2= soms en 1= zelden/nooit.")

# Stelling 14
Stelling14_onbeantwoord = True
while Stelling14_onbeantwoord:
  stelling14 = input(stellingen[13])
  if stelling14 == "1" or stelling14 == "2" or stelling14 == "3":
    Stelling14_onbeantwoord = False
  else:
    print(" ")
    print("Probeer het nog eens. In welke mate is volgens jou de stelling van toepassing op ons team: 3= meestal/vaak, 2= soms en 1= zelden/nooit")

# Stelling 15 
Stelling15_onbeantwoord = True
while Stelling15_onbeantwoord:
  stelling15 = input(stellingen[14])
  if stelling15 == "1" or stelling15 == "2" or stelling15 == "3":
    Stelling15_onbeantwoord = False
  else:
    print(" ")
    print("Probeer het nog eens. In welke mate is volgens jou de stelling van toepassing op ons team: 3= meestal/vaak, 2= soms en 1= zelden/nooit")

# Doorvraag5 als totaal aantal punten voor stellingen 13, 14 en 15 gelijk of kleiner dan 5 is.
totaal131415 = int(stelling13)+int(stelling14)+int(stelling15)
print ("Totaal aantal punten: ")
print (totaal131415)
if totaal131415 <= 5:
 doorvraag5 = input("Jij ziet ‘focus op resultaten’ als ontwikkelpunt voor ons team. Wat moet ons team volgens jou doen om focus op resultaten te vergroten? ")
else:
 print ("Jij ziet 'focus op resultaten' niet als een ontwikkelpunt in ons team.")

# Einde van de vragenlijst: hier wordt de respondent bedankt voor het deelnemen en is er ruimte voor eventuele opmerkingen
opmerking = input("Dit is het einde van de vragenlijst. Bedankt voor het invullen! Heb je eventueel nog opmerkingen over deze vragenlijst? Vul ze dan hier in: ")

# Hier worden de antwoorden in een lijst gezet en opgeslagen 
antwoorden = [geslacht, werkzaam, stelling1, stelling2, stelling3, stelling4, stelling5, stelling6, stelling7, stelling8, stelling9, stelling10, stelling11, stelling12, stelling13, stelling14, stelling15, doorvraag1, doorvraag2, doorvraag3, doorvraag4, doorvraag5, opmerking]

# Hier wordt de data opgeslagen naar een tekstbestand. Later wordt dit bestand gebruikt voor het analyseren van de resultaten
data = open("antwoorden.txt", 'a')
data.writelines(str(antwoorden) + '\n')
data.close()
Fetching token
?