repl.it
@eronisko/

SeminarnyDen

HTML, CSS, JS

No description

fork
loading
Files
 • index.html
 • style.css
index.html
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width">
  <title>repl.it</title>
  <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Noto+Sans+HK&display=swap" rel="stylesheet">
  <link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/animate.css/3.7.2/animate.min.css" rel="stylesheet">
 </head>

 <body>
  <h1>HTML je jednoduché! 😎</h1>

  <h3>Takto sa robia odstavce:</h3>

  <p>
   Ahoj! Ja som odstavec textu. Väčšinou je je vo mne len zopár viet. Mňau.
  </p>

  <p>
   Text môže byť napríklad <strong>zvýraznený</strong>, môže byť
   <u>podčiarknutý</u>, alebo v <em> kurzíve</em>, ciže "šikmý".
  </p>

  <ul>
   <li>Takto sa</li>
   <li>robia</li>
   <li>odrážky.</li>
  </ul>

  <h3>A takto sa robia obrázky:</h3>
  <img src="http://placekitten.com/g/300/200" />

  <p class="sedy">
   Tento odstavec je šedý. Prečo? 😲
  <p>

  <p>Tento odstavec by chcel byť červený! Pomôžeš mu?<p>
 </body>

</html>
result
console
?