@jp2kk2/

exact change

JavaScript

No description

fork
loading
main.js
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
function checkCashRegister(price, cash, cid) {
 var change = [],
  CID = 0,
  cd = cash - price;
 var denoms = {
  "PENNY": 0.01,
  "NICKEL": 0.05,
  "DIME": 0.1,
  "QUARTER": 0.25,
  "ONE": 1.00,
  "FIVE": 5.00,
  "TEN": 10.00,
  "TWENTY": 20.00,
  'ONE HUNDRED': 100.00,
 };

 for (var i in cid) {
  CID += cid[i][1];
 }

 //Determine if enough change is available.
 CID = Math.round(CID * 100) / 100;
 if (CID == cd) {
  return 'Closed';
 } else if (CID < cd) {
  return 'Insufficient Funds';
 }

 //Determine change due
 //Iterate through cid array from largest to smallest
 cid.reverse();
 for (var j in cid) {
  //var curr=[];
  var amount = denoms[cid[j][0]];
  console.log(cd,amount,cid[j][1]
  );
  console.log (cid[j][1] > 0 && cd - amount >= 0);
  if (cid[j][1] > 0 && cd - amount >= 0) {
   console.log(cd >= cid[j][1]);
   if (cd >= cid[j][1]) {
    change.push([cid[j][0], cid[j][1]]);
    cd = Math.round((cd-cid[j][1])*100)/100;
   } else {
    change.push([cid[j][0], Math.floor(cd/amount)*amount]);
    //lower cd
    cd =Math.round((cd- Math.floor(cd/amount)*amount)*100)/100;
   }
  }
 }
 //If change too large, return Insufficient Funds
 if(cd>0){
  return "Insufficient Funds";
 }
 //return change due
 return change;
}

// Example cash-in-drawer array:
// [["PENNY", 1.01],
// ["NICKEL", 2.05],
// ["DIME", 3.10],
// ["QUARTER", 4.25],
// ["ONE", 90.00],
// ["FIVE", 55.00],
// ["TEN", 20.00],
// ["TWENTY", 60.00],
// ["ONE HUNDRED", 100.00]]

checkCashRegister(3.26, 100.00, [["PENNY", 1.01], ["NICKEL", 2.05], ["DIME", 3.10], ["QUARTER", 4.25], ["ONE", 90.00], ["FIVE", 55.00], ["TEN", 20.00], ["TWENTY", 60.00], ["ONE HUNDRED", 100.00]]);
Native Browser JavaScript