repl.it
@mickekring/

Hitta primtal

Python

No description

fork
loading
Files
 • main.py
main.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
antalTal = int(input("Du vill leta efter alla primtal mellan talen 2-"))

antalPrimtal = 0

for n in range(2,antalTal):      #här finns möjlighet att ändra                   intervallet som söks igenom.

  for a in range(2,n):  #denna del jämför alla tal i intervallet             och letar om det finns något tal det              angedda talet är delbart med.
  
    if (n%a == 0):     #om talet är delbart tittar den på de           andra talen.
      break
   
  else:              #om det inte är delbart skrivs                   talet ut som ett primtal
    print(n, "är ett primtal")
    antalPrimtal +=1

print("")    
print("Antalet primtal i intervallet 2-"+str(antalTal),"är:",antalPrimtal)
    
?