repl.it
@mickekring/

Krona eller klave

Python

No description

fork
loading
Files
 • main.py
main.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
import random

print("")
print("Detta är ett program som singlar slant och ser hur många gånger det blir krona och hur många gånger det blir klave!")
print("")
print("")

antalSinglingar = 0
krona = 0
klave = 0

önskatAntal = int(input("Hur många gånger vill du singla slant?"))

print("")
print("")
print("Krona:      Klave:")

while antalSinglingar != önskatAntal:
 singla = random.randint(0, 1)
 
 if singla == 0:
  print("  I  ")
  antalSinglingar=antalSinglingar+1
  krona=krona+1
  
 elif singla == 1:
  print("          I   ")
  antalSinglingar=antalSinglingar+1
  klave=klave+1
print("")
print("Krona:", krona,"   ", "Klave:", klave)
print("")
print("   ",krona/antalSinglingar*100,"%","    ", klave/antalSinglingar*100, "%")


?