Files
  • main.py
main.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
# Vi skapar en variabel som vi kallar för räknesätt och slumpar fram en siffra mellan 1-3. När vi kör programmet och räknesätt slumpas fram, skulle vi kunna göra så att 1 är addition, 2 är subtraktion och 3 är multiplikation.

import random

räknesätt = random.randint(1, 3)
tal1 = random.randint(1, 10)
tal2 = random.randint(1, 10)

if räknesätt == 1:
  print(str(tal1) + " + " + str(tal2) + " = " + str(tal1 + tal2))
  
elif räknesätt == 2:
  print(str(tal1) + " - " + str(tal2) + " = " + str(tal1 - tal2))

elif räknesätt == 3:
  print(str(tal1) + " * " + str(tal2) + " = " + str(tal1 * tal2))