repl.it
@potatosmurfer/

Multi calculator

Python

No description

fork
loading
Files
 • main.py
main.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
import time
import random
from operator import itemgetter
import replit
#from termcolor import colored
replit.clear()
Konsoll = True
o = 1
tall = ["1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10"]
vekt = 50
def romvektkalkulator():
 Solavekt = 2.992
 Merkurvekt = 0.38
 Venusvekt = 0.91
 Månevekt = 0.165
 Marsvekt = 0.376
 Jupitervekt = 2.34
 Saturnvekt = 0.93
 Uranusvekt = 0.92
 Neptunvekt = 1.12
 Plutovekt = 0.063
 vekt = float(input("Hva er din vekt på jorda?(i kg):"))
 print("Vekten din på Sola:", vekt * Solavekt, "kg")
 print("Vekten din på Merkur:", vekt * Merkurvekt, "kg")
 print("Vekten din på Venus:", vekt * Venusvekt, "kg")
 print("Vekten din på Månen:", vekt * Månevekt, "kg")
 print("Vekten din på Mars:", vekt * Marsvekt, "kg")
 print("vekten din på Jupiter:", vekt * Jupitervekt, "kg")
 print("Vekten din på Saturn:", vekt * Saturnvekt, "kg")
 print("Vekten din på Uranus:", vekt * Uranusvekt, "kg")
 print("Vekten din på Neptun:", vekt * Neptunvekt, "kg")
 print("Vekten din på Pluto:", vekt * Plutovekt, "kg")
 r = input("")
def fib(i): #Fibbonacci sekvens
	print("1")
	print("1")
	y = 1
	x = 1
	while 1:
		x = y + x
		print(x)
		y = x + y
		print(y)
		time.sleep(i)

def calculator():
 calc = 0#lager calc som en variabel
 print("mode 1: normal calculus with +, -, /, %, ** and *")
 print("mode 2: Normal calculus only that it remembers the last answer")
 print("mode 3: percentage calculations")
 print("mode 4: speed, time and distance calculator")
 mode = input("what mode do you want? ") #velg modus, enten så husker den forrige regnestykke eller så gjør den det ikke 
 if mode == "1": 
  while True:
   try:
    g = input("C:")
    if g == "back":
     return
    calc = eval(g)#kalkulerer via eval funksjonen
    print(calc)
   except SyntaxError:#vis syntaxerror skjer, så gjør dette:
    print("cant calculate, you must have written something wrong")
   except ZeroDivisionError:
    print("cant divide with zero, thats impossible")
 elif mode == "2": 
  calc = 0
  while True: #loop
   try:#prøv vis det ikke blir noe error
    if calc == 0:#vis dette er første gang, så trenger den ikke å gjøre noe ekstra
     g = input("C:")
    elif g == "back":
     return
    else: # vis dette er andre gang eller mer vis regnestykket ikke ble null, så print forrige regnestykke og ha det med i det neste
     g = str(input("C: %s" % calc))
     if g == "back":
      return
     if g == "--":
      pass
     g = str(calc) + g
    calc = eval(g)
    print("answer:", calc)
   except SyntaxError:
    print("cant calculate, you must have written something wrong")
   except ZeroDivisionError:
    print("cant divide with zero, thats impossible")
 elif mode == "3":#prosentregning, 
  g = int(input("the number:"))
  y = int(input("%:"))
  calc = g / 100 * y
  print(int(calc))
  t = input("")
def primtallfaktorisering():#work in progress
 tall = int(input("Tall som skal faktoriseres:"))
 f = 2
 while True:
  pass

   

def primtallfinner():#finner alle primtall og printer det work in progress
 tall = 1
 x = 2
 while True:
  if tall % x != 0:
   x = x + 1
  elif tall % x == 0:
   tall = tall + 1
   x = x + 1
def tilfeldigtall():#printer et tilfeldig tall
	random.shuffle(tall)
	print(itemgetter(0)(tall))


def dagkalkulator():#en dato til en annen regner antall dager mellom
 pass

def bruteforceguessr():#gjetter et passord
	pass

def trot():
	x = 1
	size = 8
	for i in range(size):
		print((' ' * (size - i)) + bin(x)[2:]
		   .replace('0', ' ').replace('1', ' *'))
		x ^= x << 1

def klokke():
 t = 0
 y = 0
 while True:
  time.sleep(1)
  if y == 0:
   print(t, "sekunder")
  else: 
   print(y, "min og", t, "sekunder")
  t = t + 1
  if t == 60:
   t = 0
   y = y + 1
  replit.clear()

class øving_quiz():
 def __init__(self):
  pass 
 def spørsmålogsvar(self):
  pass
 
 class øving():
  def øving_naturfag(self):
   pass

def månevektkalkulator(vekt):
 vektpåmånen = vekt * 0.165
 print(vektpåmånen,"kg")

def metricandimperialcalc():#use measurments and convert them to metric or imerial
 pass 
def speedtimeanddistancecalc():
 print("modus 1: hastighet og tid for å få distanse")
 print("modus 2: hastighet og distanse for å få tid")
 print("modus 3: tid og distanse for å få hastighet")
 r = input("Hva slags modus?")
 if r == "1":
  y = float(input("Hvor fort er det?(km/t)"))
  x = float(input("hvor lenge?(i timer)"))
  svar = y * x
  print(svar,"km")
 elif r == "2":
  y = float(input("Hvor fort er det?(km/t)"))
  x = float(input("Hvor langt er det?(km)"))
  svar = x / y
  print(svar, "timer")
 elif r == "3":
  y = float(input("hvor lenge(i timer)"))
  x = float(input("Hvor langt er det?(i km)"))
  svar = x / y
  print(svar, "km/t")

def main():
 Konsoll = True
 while True:
  r = input("input:")
  if r == "konsoll":
   if Konsoll == False:
    Konsoll = True
    print("konsoll True")
   elif Konsoll == True:
    Konsoll = False
    print("konsoll False")
  elif Konsoll == True:
   if r == "fib":
    u = float(input("refresh rate:"))
    fib(u)
    r = input("")
   elif r == "trot":
    trot()
    r = input("")
   elif r == "tall":
    tilfeldigtall()
    r = input("")
   elif r == "c":#hvis input = c start calculator
    calculator()


   elif r == "tid":
    klokke()
     
   elif r == "månevekt":
    vekt = float(input("vekt i kilogram:"))
    månevektkalkulator(vekt)
    r = input("")
   elif r == "romvekt":
    romvektkalkulator()
    
   elif r == "primf":
    primtallfaktorisering()
    r = input("")
     
   elif r == "primtf":
    primtallfinner()
    r = input("")
    
   elif r == "help":
    print("Her er listen over alle kommandoene")
    print("1:fib")
    print("2:trot")
    print("3:tall")
    print("4:c")
    print("5:tid")
    print("6:månevekt")
    print("7:romvekt")
    print("8:primf")
    print("9:primtf")
    print("10:help")
    print("11: hastighetkalk")
    r = input("")
   elif r == "hastighetkalk":
    speedtimeanddistancecalc()
    r = input("")
   else:
    print("det var ikke en kommando")
    r = input("")
   replit.clear()
while True:
 main()
?